Uppföljning och granskning efter införande av handlingsplan på lager i Brunna

Berlin, 2020-02-05 // I december 2019 inleddes arbetet med en handlingsplan för att säkerställa en god arbetsmiljö vid Zalandos lager i Brunna, som självständigt drivs av företaget Ingram Micro. 

Handlingsplanen har inneburit att Ingram Micro vidtagit ett antal åtgärder. Bland annat har informationen om företagets policyer förbättrats och ledarskapsträning samt visselblåsarfunktionen har stärkts. Ingram Micro har också förstärkt ledningen med HR- och arbetsmiljöansvariga till ledningsgruppen. Processen har genomförts i nära samarbete och dialog med fackliga representanter.

Ingram Micro och Zalando har också genomfört två externa arbetsmiljögranskningar med hjälp av två oberoende externa revisionsföretag. Mer om detta går att läsa i Ingram Micros uttalande.

Zalando har en nolltolerans mot alla typer av trakasserier och diskriminering, och vi har samarbetat med vår partner Ingram Micro för att garantera en trygg arbetsplats med goda arbetsvillkor. Zalando har därmed också dubblerat antalet oberoende och oanmälda revisionsbesök på lagret i Brunna. 

”För oss på Zalando är goda arbetsvillkor grundläggande för en fungerande verksamhet, oavsett om de drivs av oss själva eller tredje part. Därför har vi en nära dialog och driver gemensamt ett förändringsarbete tillsammans med vår samarbetspartner Ingram Micro om hur arbetsmiljön kan stärkas”, säger Jan Bartels, Senior Vice President Customer Fulfilment at Zalando.

Kontakta Zalandos pressavdelning

Relaterat innehålll