Omedelbar handlingsplan för Zalandos lager i Brunna

Berlin, 2019-12-03 // Vi och vår partner Ingram Micro fördömer starkt alla former av trakasserier och diskriminering. Goda arbetsvillkor och sociala standarder i våra verksamheter, oavsett om de drivs av oss själva eller tredje part, är av yttersta vikt för oss. Därför kommer vi fullt ut stödja en oberoende utredning av anklagelser om missförhållanden på vårt lager i Brunna. Efter nära dialog med Ingram Micro kommer dessutom en detaljerad handlingsplan omedelbart att införas. Handlingsplanen syftar till att stärka de rättvisa arbetsvillkor som följer Zalandos policyer om sociala standarder.

Ingram Micro, som självständigt driver lagret i Brunna, har dessutom beslutat att vidta följande konkreta och omedelbara åtgärder för att säkra rättvisa arbetsvillkor och sociala standarder i lagret:

  • Nolltoleranspolicy för alla former av trakasserier, diskriminering och mobbning, samt en djupgående granskning av alla tidigare fall.
  • Ledarutbildning om uppförandekoder och hur man säkerställer och främjar en kultur för rättvisa och respekt på arbetsplatsen.
  • En nolltoleranspolicy för förhållanden mellan teamledare och medarbetare.


Förutom den befintliga visselblåsartjänsten kommer Ingram Micro att tillsätta en oberoende och extern ombudsperson för visselblåsare.

Under utredningen kommer Ingram Micros arbetsledare på lagret i Brunna att kliva tillbaka från den dagliga verksamheten.

Dessutom kommer frekvensen av oberoende och oanmälda revisionsbesök till lagret i Brunna att dubbleras, samtidigt som experter från Zalandos huvudkontor i Berlin kommer vistas på lagret mer regelbundet.

Zalando kommer noggrant övervaka utvecklingen och se till att de konkreta åtgärder som avtalats med Ingram Micro efterlevs. 


Kontakta Zalandos pressavdelning

 

Relaterat innehålll