Gällande arbetsförhållanden i Zalandos lager i Brunna

Berlin, 2019-11-29 // Det har uppmärksammats att arbetsvillkoren i Zalandos lager i Brunna, som drivs självständigt av vår partner Ingram Micro, har kritiserats. Vi ser mycket allvarligt på anklagelserna och fördömer starkt alla former av trakasserier och diskriminering.

Goda arbetsvillkor i våra verksamheter, oavsett om de drivs av Zalando eller av tredje part, är av yttersta vikt för oss. Med detta i åtanke har vi därför fastställt sociala standarder som gäller för såväl Zalandos egna lager som de lager som drivs självständigt av våra partners. Efterlevnaden av dessa standarder granskas i form av oanmälda platsbesök två gånger per år av ett oberoende revisionsföretag. Den revision som genomfördes i Zalandos lager i Brunna i maj 2019 visade inga kritiska resultat. En ytterligare revision genomfördes den 8 november. Vi väntar fortfarande på den fullständiga rapporten, men vi har hittills inte fått information om några kritiska avvikelser från revisionsbyrån. Om sådana kritiska avvikelser skulle ha framkommit, skulle vi ha informerats omedelbart.

En representant från Zalandos huvudkontor i Berlin är nu på plats i Brunna för att kontrollera de lokala förhållandena på lagret tillsammans med vår partner Ingram Micro.

Kontakta Zalandos pressavdelning

 

Relaterat innehålll